OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for vores kunder i forbindelse med opfyldelse af

aftale hos CHR IX COIFFURE CVR: 39605937

Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik.


Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt


1. Generelt

Gennem din aftale med vores salon indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i data-beskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).


GDPR indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


2. Personoplysninger


2.1 Hvad er personoplysninger?

Vores salon beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail m.v. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og eller i et fysisk register.


2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.


Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen. Ved ophør som kunde i salonen vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.


2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med vores salon.


Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.


2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig forsinkelse.


2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis salonen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare

oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i salonen i vores IT-system eller fysisk i et aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af

personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.


3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen, skal du rette henvendelse til Joan Lorenzen på e-mail: info@chr-ix.dk.


Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Salon: CHR IX COIFFURE

Senest revideret: 2020

Næste revision: 2021